"hon-me-sau-an-qua-day-thuoc-ca" (Có 1 kết quả)

Hôn mê, suy đa tạng sau khi ăn quả dây thuốc cá

Sau khi ăn quả dây thuốc cá, người bệnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.